zde"); if (!IsSet($what)): $akce="akt_mesic_not_expire"; endif; //zde nastavit vychozi akci, kdyz je stranka volana bez akce=??? function index_akce() { return "čáslav,kutná,hora,čáslavsko,kultura,kulturní,sport,společnost,akce"; } function title_akce() { return $GLOBALS["www_title"].' - kultura, sport, kulturní a sportovní akce v regionu'; } function description_akce() { $vysledek=" Kalendář kulturních, sportovních a jiných akcí v regionu Čáslav, Kutná Hora a okolí"; //dotaz do databáze $today=tod(); $firstday=thismonthone(); $lastday=thismonthlast(); $divadlo=2;$kino=1; /*$que=mysql_query("SELECT nazevakce FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE (((datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday'))) ORDER BY datumod ASC LIMIT 3;",$GLOBALS["dbspojeni"]);*/ $que=mysql_query("SELECT nazevakce FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ( ( ( ((datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) ) AND(datumdo>='$today'))AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo'))) ORDER BY datumod ASC LIMIT 3;",$GLOBALS["dbspojeni"]); //AND ((bijak!='$divadlo')OR(bijak!='$kino')) $kolik=mysql_num_rows($que); if ($kolik>0): // jen pokud jsou akce $vysledek.= ", nejbližší 3 akce: "; for ($pom=0;$pom<=$kolik-1;$pom++): $vysledek.= mysql_result($que,$pom,"nazevakce"); if ($pom!=$kolik-1): $vysledek.=", "; endif; endfor; endif; return $vysledek; } function subdate($dat, &$date) { $date=explode ("-", $dat); if ($date[1]{0}=="0") $date[1]{0}=""; if ($date[2]{0}=="0") $date[2]{0}=""; for ($i=0;$i<=2;$i++) $date[$i]=trim($date[$i]); } function showsmallaction($rec) { static $datetitle; // uprava zobrazeni $today=tod(); $probiha=false; if(($rec['datumod']<=$today)and($rec['datumdo']>=$today)){$probiha=true;} // **************** $months_en=Array("1"=>"Leden","Únor","Březen","Duben","Květen","Červen","Červenec","Srpen","Záři","Říjen","Listopad","Prosinec"); // vypiseme aktualni mesic, pokud se akce nachazi v novem mesici, pokud je ve starem, tohle se preskoci a vypise se dalsi akce $datetitle_old=$datetitle; subdate($rec['datumod'], $date); $datetitle=$months_en[$date[1]]." ".$date[0]; $hr="
"; if ($datetitle!=$datetitle_old): echo "
$datetitle
"; else: //echo "
"; //$hr="
"; endif; if ($probiha){echo "
";}// zacatek KALENDARe else {echo "
";} echo "
"; echo ""; echo "$date[2].$date[1]"; // zacatek DATUMu if (($rec['datumdo']!="")&&($rec['datumdo']>$rec['datumod'])): subdate($rec['datumdo'], $date); echo " - $date[2].$date[1].$date[0]"; else: echo ".$date[0]"; endif; echo ""; // konec DATUMu // začátek hodiny if ($rec['zacatek']!=""): echo "    "; echo("".$rec['zacatek'].""); if ($rec['konec']!=""): echo(" - ".$rec['konec'].""); else: echo ""; endif; echo " "; else: echo " "; endif; // konec Hodiny echo "    "; echo $rec['nazevakce']; echo ""; // konec názvu echo "
"; // konec DATUMu /*echo "
"; // konec DATUMu if ($rec['zacatek']!=""): echo("".$rec['zacatek'].""); if ($rec['konec']!=""): echo(" - ".$rec['konec'].""); else: echo ""; endif; else: echo " "; endif; echo "
"; // konec DATUMu */ echo "
"; echo ""; echo $rec['popis'].ActOdkaz($rec['url_http'],$rec['nazevakce']); echo ""; // konec DATUMu echo "
".$hr; // konec KALENDARe echo "
"; // konec KALENDARe /* echo "
"; // zacatek KALENDARe echo "
$date[2].$date[1]"; // zacatek DATUMu if ($rec['zacatek']!=""): echo(" (".$rec['zacatek'].""); if ($rec['konec']!=""): echo(" - ".$rec['konec'].""); else: endif; else: // echo "
"; endif; echo "
"; // konec DATUMu echo "
"; // zacatek POPISu echo "popis"; echo "
"; // konec POPISu echo "
"; // konec KALENDARe echo "
".$rec['popis']."
"; // vypiseme datum akce echo "
$date[2].$date[1]."; // pokud se datumod nerovna datumdo, vypiseme datumdo echo "
".$rec['popis']."

"; */ } function tod() { $d=date("Y")."-".date("m")."-".date("d"); return $d; } function thismonthone() { $d=date("Y")."-".date("m")."-1"; return $d; } function thismonthlast() { $d=date("Y")."-".date("m")."-".date("t"); return $d; } function showevents($what) { $divadlo=2;$kino=1; global $rspredpona; $dbspojeni=dbcon(); // aktivace spojeni $today=tod(); $firstday=thismonthone(); $lastday=thismonthlast(); if ($what=="for" OR $what=="back" OR $what=="akt_mesic" OR $what=="akt_mesic_not_expire"): switch ($what) { case "for": $que=mysql_query("SELECT * FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ((datumod>='$today')AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo'))) ORDER BY datumod",$dbspojeni); break; // case "back": $que=mysql_query("SELECT * FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ((datumod<'$today')AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo'))) ORDER BY datumod DESC",$dbspojeni); break; // case "akt_mesic": //(datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday') // začíná i končí v měsící //(datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday') // začíná v měsící i v dalším //(datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday') // začíná dříve a končí v měsící //(datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday') // začíná dříve a končí v dalším $que=mysql_query("SELECT * FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ( (((datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) ) AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo')) ) ORDER BY datumod ASC",$dbspojeni); //AND ((bijak!='$divadlo')OR(bijak!='$kino')) break; case "akt_mesic_not_expire": //(datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday') // začíná i končí v měsící //(datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday') // začíná v měsící i v dalším //(datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday') // začíná dříve a končí v měsící //(datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday') // začíná dříve a končí v dalším $que=mysql_query("SELECT * FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ( ((( ((datumod>='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod>='$firstday')and(datumdo>='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo<='$lastday')) OR((datumod<='$firstday')and(datumdo>='$lastday'))) AND(datumdo>='$today')) ) AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo')) ) ORDER BY datumod ASC",$dbspojeni); // AND ((bijak!='$kino')AND(bijak!='$divadlo')) break; default: echo "Error! Cannot show the events."; exit; break; } else: $datum=explode(".", $GLOBALS["what"]); $datum_od=$datum["0"]; $datum_do=$datum["1"]; $que=mysql_query("SELECT * FROM ".$GLOBALS["rspredpona"]."prehladakcii WHERE ((datumod>'$datum_od' AND datumod<'$datum_do') ) ORDER BY datumod ASC",$dbspojeni); endif; while ($rec=mysql_fetch_array($que)) { showsmallaction($rec); } while ($rec=mysql_fetch_array($que)) { } } function ActOdkaz($odkaz="",$nazev="") { $vysledek=""; if ($odkaz!=""){ $vysledek= ACT_TEXT_ODKAZU_1.''.ACT_TEXT_ODKAZU_2.''; } return $vysledek; } /* showevents("for"); // vyvolani nadchazejicich udalosti showevents("back"); // to co uz se stalo, resp. co melo uvodni den pred "dneskem" showevents("akt_mesic"); // zobrazi aktualni mesic */ // Tahle cast je jenom demonstracni, samozrejme je treba z nejakeho odkazu poslat hodnotu promenne v showevents(), aby se zobrazil ten seznam bud dopredu, ne zpetne do historie. ?> UlozPro('meta_keyword',index_akce()); $vzhledwebu->UlozPro('title',title_akce()); $vzhledwebu->UlozPro('description',description_akce()); //description_akce() //title_akce() $vzhledwebu->Generuj(); ObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku echo"\n\n"; echo "

\" Přehled akcí

\n"; //echo"\n

Přehled akcí

\n"; showevents("$akce"); // vyvolani nadchazejicich udalosti echo"\n\n"; KonecObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku $vzhledwebu->Generuj(); endif; ?>