Prohnilá radnice

Autor: V. Hamral ml. <rychlecteni(at)seznam.cz>, Téma: Názory, Vydáno dne: 02. 10. 2009

Je spravedlnost skutečně slepá a když, kráčí vždy správnou cestou? Občan brojící proti městské totalitě - není to náhodou to, co mělo být překonané?

Je spravedlnost skutečně slepá a když, kráčí vždy správnou cestou? Občan brojící proti městské totalitě - není to náhodou to, co mělo být překonané?
Nedávno proběhla televizí reportáž o lžích a podivných praktikách našeho místostarosty Jaromíra Strnada. Ti, kteří neměli možnost reportáž zachytit se mohou podívat na výňatek nalezený na YouTube.

Get the Flash Player to see this player.Občan města se musí minimálně pozastavit i bez znalosti širších souvislostí nad tím, že místostarosta je schopen suverénně lhát, což je jeho lidský defekt. Daleko větším problémem ale je, že tento člověk s tímto morálním profilem přímo spravuje veřejné prostředky celého města a ovlivňuje jeho chod. Ergo: vy, občané města, jste si vybrali Jaromíra Strnada za svůj hrot a za svou záštitu, měl by být obrazem vás všech, vaší vůle a vašeho přístupu. Opravdu jste stejní jako on? Nebo jistě – mávněte rukou, že politici Vás zcela nezajímají. Pak ale nezapomeňte, že tito politici hospodaří s penězi, které vy samotní vyděláváte a část jim svěřujete v podobě daní právě na věc veřejnou.

Začněte prostě přemýšlet. A nyní se trochu rdím nad tím, že v článku níže těchto stránek Vám nabízím konzultaci ohledně jakéhokoli problému s veřejným pohřebištěm. Praxe tohoto města mne této pozice zbavila aniž bych o tom věděl. A prakticky o tom stále nevím, protože městská rada mne jako člověka s řádnou smlouvou ohledně správy hřbitova neinformovala, že je vůbec navrženo výběrové řízení na správu hřbitova – tedy mou pozici, natož aby mne informovala o nových podmínkách – když se tedy v malém kruhu v čele s Jaromírem Strnadem usnesla, že bude výběrové řízení a už vůbec nic jsem nevěděl o termínu řízení, abych se ho mohl zúčastnit. Jednoduše jsem se dnes od úředníka radnice neoficiální cestou dozvěděl, že včera jsem byl práce zbaven a nahrazen někým jiným.

Abych byl upřímný zcela, tak jsem to částečně čekal celý čas, co jsem hřbitov pro občany spravoval, neboť při svěření mi hřbitova městem mi byla předána všechna práce a agenda, ale to evidenčně nedůležitější – platby za pronájem hrobů a celkové finance mi předány nebyly. Po celý čas jsem tak nevěděl, jestli je hrob v pořádku, nebo není, protože veškeré platby jsem musel směrovat – hádejte kam? Ano, na TES. Technické služby města, kde má 34% podíl vlastnictví kdo jiný, než Jaromír Strnad, náš místostarosta. (Pozn.: ověřit si lze v živnostenském rejstříku, je tam i odkaz na podnikatelský rejstřík, kde jsou tato čísla uvedena. IČ firmy TES. s.r.o. je 47539330 ) Ono je vůbec již velmi trapné, že firma využívající nabídek města je v rukou místostarosty, protože ten si tak navrhuje platby za práce a schvaluje je sám sobě, ale koho to v té naší malé a patetické Čáslavi zajímá? Zde si vidí většina nejdál na talíř svého stolu, žehrá si pod vousy, ale říci cokoli nahlas – co by tomu řekli lidi, že?

Dokonce nevěřím ani v minimální reflexi na tento článek od čtoucích občanů, kteří tím, co se na radnici odehrává stále větší měrou prostě jen stvrzují, že jim je všechno jedno a že záleží jen a jen na jejich bůčku na stole. Správně by se měli rozesmát, že teď mi jde o můj bůček, ne? Takže jsem jako oni! Přátelé ne. Já Vás pouze informuji o dění v tomto malém městě a jakkoli se v této věci na Vás neobracím. Na místo Vás jsem logicky zvolil pana Hrdličku, autora zákona o veřejných pohřebištích z roku 2002, který je s celou situací obeznámen a zaslíbil pomoc v podobě inspekce z ministerstva místního rozvoje, která by měla naší omezené, městské radě vysvětlit podmínky pro správu státního pozemku určeného k pohřbívání.

Zákonem se bránit nemohu, protože i když zodpovědně čtu veřejnou desku města Čáslav, která je umístěna ve vitrínách na náměstí, tak jsem tam nalezl jen jednu, drobnou větu, že městská rada se usnesla zahájit výběrové řízení na hřbitov, ale nějaký termín, či podmínky – nebyly. Výběrové řízení prý bylo umístěno někde ve vestibulu radnice a já mohu jen spekulovat v jaké podobě a jak dlouho tam někde visel papír, že jedinou podmínkou na správu hřbitova je živnostenský list. Že je to nekorektní zadání vím asi jen já sám, ale cokoli zde zmíním, že tam chybí, se tam jako zázrakem jistě ihned objeví, takže tímto směrem rezignuji. Pokud mne město takto uboze obchází a držíc se křečovitě zákonného minima si prosazuje vůli jednotlivců tradičně na úkor obecné morálky i zájmu – je to jen obrazem právě i jeho občanů a tak je mi jasné, že to nikoho zajímat nebude.

Zbývá mi pouze návrh na otevřenou spolupráci s lidmi, kteří paradoxně žijí většinou mimo město a přesto má na ně neprůhlednost a výše filmově zdokumentovaná praxe přímý dopad. Jde o lidi, nikoli o ‚čáslaváky‘, kteří přechovávají víru v možné, pro-demokratické principy a snaží se udržet, či podpořit morálnost konání městských úředníků alespoň na hygienickém minimu. Z mého úhlu jsou místní občansky vykastrovaní dlouhodobě, umlčeni fasádami a chodníky pouze na vše kývají bez byť minimálního zájmu o fakta a tak si mne i jako takový čtoucí tento můj text zařaďte do kategorie ‚dotčeného křiklouna‘, protože SLUŠNÉ je v našem městě přeci hlavně mlčet.

Neohlížím se na Vás, nečekám Vaši podporu, jen bude velmi smutné, až Vaše ruce opět podpoří tyto praktiky volbou ČSSD, protože vy v této volbě uvidíte ohled na lidi a že Vám lidé, které politika ČSSD pocelovala píší právě teď... to již dávno vědět nebudete.

Ale jděte se podívat na hřbitov nyní a připomeňte si reportáž výše udanou. Opět se tam staví, opět městská zakázka a opět Silnice a.s., kdy pronájem míst v tomto novém kolumbáriu za víc jak milion z městské kasy bude mít na starosti TES Jaromíra Strnada. Já na bráchu – brácha na mne v tak masivní podobě, že lépe to již demonstrovat nelze. Vše za Vaše peníze a to jediné mne mrzí. Já si lepší práci, než hrobníka najdu vždy, ať již půjdu dělat prakticky cokoli a to, že jsem takto vulgárním způsobem přišel o náplň smlouvy mne lidsky nijak nepoznamená, jako spíš jsem utvrzen v nekompetenci městské rady a konečně zbaven mlčenlivosti vyžadované loajalitou k tomu, že jsem pracoval pro město.

Na jednu stranu jsem morálně osvobozen, na stranu druhou tím nejméně chtěným způsobem, kdy jsem se stal součástí rostoucího prospěchářství za využití veřejných prostředků. Stále jsem však občan hlavně města a vyrůstají mi zde děti, tedy proto bych na rozdíl od řady z Vás chtěl město zdravé a korektní…

Mějte se fajn,… občané

Vladimír Hamral ml.