Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora

Autor: Mgr. K. Vavrušková <vavruskova(at)cms-kh.cz>, Téma: Výstavy, Vydáno dne: 02. 09. 2011

České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, Národní památkový ústav v Praze vás srdečně zvou na výstavu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011)

České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Nadace Kutná Hora - památka UNESCO, Národní památkový ústav v Praze vás srdečně zvou na výstavu Půlstoletí Městské památkové rezervace Kutná Hora (1961-2011)
Výstava bude probíhat na Hrádku ve výstavní síni od 7.9. do 30.11. 2011. Tato výstava připomene letošní výročí - padesát let od vyhlášení historického jádra Kutné Hory městskou památkovou rezervací. Toto významné výročí připomíná cyklus seminářů, výstava, odborné kolokvium a doprovodný program, zaměřené na obnovu města a jeho památek za uplynulé půlstoletí.
Městská rezervace

Město Kutná Hora patří mezi nejvýznamnější historická sídla Evropy, územní rozlohou a počtem památek zaujímá přední místo mezi našimi historickými městy. K vyhlášení rezervace došlo 31. srpna 1961. Výstava je zaměřena retrospektivně, prostřednictvím dobových fotografií a plánové dokumentace jsou představeny významné akce a události, které měly zásadní význam pro obnovu rezervace.

V rámci Dnů evropského dědictví 10.- 11.9. provede návštěvníky touto výstavou PhDr. Aleš Pospíšil.(NPÚ Praha ).