Výzkum veřejného mínění 2013 na Kutnohorsku

Autor: pprap.Hanzlová <(at)>, Téma: Policie, Vydáno dne: 24. 04. 2013

V tomto roce, stejně tak jako v uplynulých čtyřech letech předešlých, chce Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vědět, jak si policie stojí v očích veřejnosti.

V tomto roce, stejně tak jako v uplynulých čtyřech letech předešlých, chce Krajské ředitelství policie Středočeského kraje vědět, jak si policie stojí v očích veřejnosti.
V dubnu a květnu tak bude i na okrese Kutná Hora probíhat výzkum veřejného mínění o Policii ČR, kdy se budou opět občanů na ulicích vybraných měst osobně doptávat přímo policistka z Preventivně informační skupiny por. Mgr. Vendulka Marečková a policisté z příslušného Obvodního oddělení na již standardní otázky. Jejich vyhodnocením by měla policie zjistit, jakým směrem se ve vztahu k veřejnosti ubírá.

Cílem policistů je zejména zjistit, jaké trestné činnosti se občané nejvíce obávají a s jakou se nejčastěji setkávají, zda se cítí bezpečně v místě bydliště. Zjišťovat se bude i to, jaký mají pocit z jednání s policistou, zda byl zdvořilý, ochotný a zda jeho jednání bylo profesionální.

Další podobné otázky by měly v závěru ucelit celkový obraz práce policie a vztahu s veřejností, z jehož základu pak bude policie čerpat, aby její práce byla co možná nejvíce efektivní a aby byli občané s prací policie spokojeni.

Policisté proto žádají občany, kteří se s nimi v ulicích měst setkají, aby jim vyšli se svou spoluprácí vstříc, byli důslední a odpovědní. S výsledkem výzkumu pak budou opět prostřednictvím regionálních médií a na policejních webových stránkách, seznámeni.

por. Mgr. Vendulka Marečková