Státní vyznamenání a Čáslav

Autor: admin <admin(at)caslavsko.net>, Téma: Čáslav, Vydáno dne: 01. 11. 2013

Na řadě serverů se můžete dočíst o udělených státních vyznamenáních prezidentem při příležitosti vyhlášení samostatného československého státu. Většinou je do textu přidáno takové nebo makové politické zabarvení, jako už dneska do všeho. Mohli bychom se na událost podívat i jinýma očima. Očima Čáslaváka.

Na řadě serverů se můžete dočíst o udělených státních vyznamenáních prezidentem při příležitosti vyhlášení samostatného československého státu. Většinou je do textu přidáno takové nebo makové politické zabarvení, jako už dneska do všeho. Mohli bychom se na událost podívat i jinýma očima. Očima Čáslaváka.
Nikomu z nás neujde jméno Jarmily Kratochvílové, která je s naším krajem spjata nejnápadněji. Byla oceněna medailí za zásluhy a to (jak jinak) za zásluhy v oblasti sportu. Není divu, neboť krom řady rekordů, například dosud nepřekonaný rekord na 800 metrů, se výrazně zapsala do výchovy dalších úspěšných atletů.

S naším městem jsou ale spjata i další jména. Profesor Pavel Pafko a profesor Jan Dvořáček, kteří převzali od prezidenta ČR Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. A čím že jsou spojeni s naším městem? Oba zde působili v začátku své úspěšné kariéry na poli medicíny.

Známý pražský chirurg MUDr Pavel Pafko zde krátce působil v době vojenské služby na letišti v Chotusicích. Jak uvádí v rozhovoru, který nám poskytl při své návštěvě Čáslavi v roce 2009, při příležitosti 80. narozenin emeritního primáře chirurgického oddělení MUDr. Jiřího Kunáška, tak zde s oblibou chodil sloužit na pohotovost, o kterou v té době praktiční lékaři neměli tolik zájmu. Ale zavítal i na chirurgické oddělení. Zdá se, že jeho snaha, učit se stále něco nového, ho vedla tou správnou cestou, kterou nynější ocenění jen potvrzuje. Profesor Pafko je v současné době emeritním přednostou III. chirurgické kliniky 1. LF UK.

Zatímco profesor Pafko byl v Čáslavi jen jeden rok a dá se říci že jen okrajově, jeho kolega, urolog, profesor MUDr Jan Dvořáček prožil přímo v naší nemocnici několik let, konkrétně na chirurgickém oddělení, kde svou kariéru začínal. I v jeho případě se zde nabrané zkušenosti časem bohatě zůročily na poli pro změnu urologie. V hlavním měste se postupně stal přednostou urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. I on dosud působí jako emeritní přednosta na svém pracovišti.

TIP: Do Čáslavské nemocnice, kde oba tito lékaři začínali, se můžete podívat 27.11.2013 mezi 15-17. hodinou na den otevřených dveří.