6 důvodů, proč je starostův střet zájmů problémem

Autor: Jan Krásenský <(at)>, Téma: Názory, Vydáno dne: 06. 11. 2014

Je po volbách, těžko už se dá vymlouvat na špinavou kampaň, a je tak ideální čas znovu říznout do dlouho přehlíženého a tiše tolerovaného střetu zájmů čáslavského starosty.

Je po volbách, těžko už se dá vymlouvat na špinavou kampaň, a je tak ideální čas znovu říznout do dlouho přehlíženého a tiše tolerovaného střetu zájmů čáslavského starosty.
Historicky prvním oficiálním pokusem vedení města o vyvrácení a bagatelizaci tohoto problému, byl článek v říjnovém vydání Čáslavských novin, který měl dva týdny před volbami ilustrovat jednotu zastupitelstva a podporu pro vedení. Kdo ho nečetl, má možnost udělat si objektivní názor a přečíst si ho na tomto odkazu. Argumenty z čáslavského radničního periodika vyvracejí všechno možné, včetně toho, co nikdy nebylo řečeno. Nevyvracejí ale ani jeden z následujících bodů:Je nepochopitelné, že by si těchto pár faktů představitelé města citovaní v článku z říjnového vydání Čáslavských novin neuvědomovali. Stavět se svým jménem za tento stav a obhajovat ho pramení buď z nepochopení podstaty problému, zbabělosti nebo snahy ochránit osobní zájmy v městských organizacích.

Přitom stačí velmi málo a problém může být zcela odstraněn:

  1. Firma TES by měla okamžitě skončit s dodávkami služeb pro město Čáslav. Pro jiné subjekty může bez problémů pracovat dál, aniž by docházelo k obcházení zákona a zneužívání vlastního postavení.

  2. Město by mělo po všech dodavatelích vyžadovat uvedení případných subdodavatelů a tyto smlouvy zveřejňovat v registru smluv. Toto opatření by se mělo týkat i zakázek malého rozsahu.

Jsou čáslavští zastupitelé dostatečné osobnosti na to, aby si tato dvě jednoduchá opatření prosadili?

Ing. Jan Krásenský
www.lepsicaslav.cz