Výstava Ivana Grubera v galerii Goltzova tvrz Golčův Jeníkov

Autor: J. Běhounek <jindra.behounek(at)tiscali.cz>, Téma: Výstavy, Vydáno dne: 17. 05. 2016

Galerie Goltzova tvrz, ve spolupráci Galerií Kodl, pořádá již 26. výstavu obrazů. Pod názvem Kameny dávných cest představí od 15.5. 2016 tvorbu malíře Ivana Grubera. Vystaveno bude více ja 150 děl.

Galerie Goltzova tvrz, ve spolupráci Galerií Kodl, pořádá již 26. výstavu obrazů. Pod názvem Kameny dávných cest představí od 15.5. 2016 tvorbu malíře Ivana Grubera. Vystaveno bude více ja 150 děl.
Převážná většina z nich je určena k prodeji. Současně s výstavou vznikla monografie autora, na které se podílel PhDr. Jiří Machalický 
 (z textu PhDr. Jiřího Machalického - Ivan Gruber Kameny dávných cest) 
 
Výtvarný projev Ivana Grubera, v ranných letech tvorby, souvisí s českou meziválečnou krajinomalbou, především s tvorbou Miloslava Holého, jeho profesora z pražské Akademie výtvarných umění, který uměl své motivy ztvárnit s vytříbeným citem pro barevné vztahy, pro vyjádření výstižnou zkratkou. V krajinářské tvorbě ovšem navázal nejen na svého pedagoga, ale i třeba na Karla Holana.

Svým jemným citem pro zachycení proměn přírody se přiblížil i Františku Kavánovi, s nímž sdílel smysl pro živé chvění, pro proměny ročních i denních dob, pro jemně a někdy i střídmě odstupňované barevné akordy. Začátkem šedesátých let se stal se svými spolužáky Františkem Ronovským a Otakarem Synáčkem a některými dalšími osobnostmi ( Josefem Klimešem, Jaroslavou Pešicovou, Františkem Štorkem, ....) členem tvůrčí skupiny Etapa, která patří vedle Šmidrů, Máje, UB 12 či Trasy k tomu nejlepšímu, co přineslo uvolnění po krajní kulturní nesvobodě trvající několik let po komunistickém převratu.

Gruberovy obrazy z počátku šedesátých let patří k tomu nejoriginálnějšímu a také pro svou dobu nejtypičtějšímu, co vůbec kdy vytvořil. I figurální malba změnila svůj ráz, i když ne tak výrazně jako krajina. Jde ovšem o celkovou stylovou jednotu, jak to dokládají mnohé kompozice s náměty ženských postav, v nichž autor dokonale zvládl stavbu objemů a tvarů, jejich zasazení do prostoru i pohyb, který působí přirozeně a zároveň navazuje nejen na meziválečnou progresivní malbu, ale i na daleko starší principy (barokně působící natočení figur). Dosáhl v nich výrazné modelace citlivým odstupňováním barevných tónů i vymezením tvarů ostrými a pevnými konturami.Ivan Gruber 
* 9. července 1929 v Turčianském Svätém Martinu 11. července 2015 v Praze

 • 1948-1954 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Miloslava Holého. V ateliéru byl v úzkém kontaktu především se spolužáky Františkem Ronovským a Otakarem Synáčkem, s nimiž jej pojilo celoživotní přátelství
 • 1953 účastnil se soutěže na výzdobu malého foyeru Národního divadla 1954 členem Svazu československých výtvarných umělců 
 • 1954-1957 absolvoval postgraduální studium školy malířských a restaurátorských technik na Akademii 
 • 1957-1965 asistentem prof. Bohuslava Slánského na Akademii výtvarných umění v Praze 1955 studijní cesta do Maďarska 
 •  1956 studijní cesta po Holandsku 
 •  1957 studijní cesta do SSSR získal atelier v Mánesově ulici č. p. 40, kde tvořil do roku 2005 
 • 1958 studijní cesta do Rumunska 1961 členem Svazu čs. výtvarných umělců
 • 1961-1970 působil v tvůrčí skupině Etapa. Vystavoval společně s dalšími členy: Evou Brýdlovou, Jasanem Burinem, Alešem Grimem, Alenou Honcovou, Václavem Kimlem, Josefem Klimešem, Miroslavou Kocmanovou-Pernou, Jaroslavem Kolihou, Karlem Koubou, Milanem Obrátilem, Františkem Pacíkem, Jaroslavou Pešicovou, Františkem Ronovským, Zbyňkem Slavíčkem, Otakarem Synáčkem, Jiřím Šefčíkem, Františkem Štorkem a Karlem Teissigem 1964 členem tvůrčí skupiny restaurátorů R64 
 • 1967-1977 samostatně se věnoval restaurování obrazů, plastik a nástropních maleb 
 • 1968 od ledna do dubna se účastnil projektu mezinárodní pomoci organizované sdružením UNESCO při restaurování obrazů poškozených povodní ve Florencii v roce 1967, kdy voda zaplavila depozitáře galerie Uffizi, klášter San Marco a řadu dalších památkově cenných objektů 
 • 1977 spoluúčast na projektu Mizející krajina pořádaném Svazem českých výtvarných umělců 1983 získal Výroční cenu SČVU a ČFVU za malířské dílo 
 • 2005 opustil atelier v Mánesově ulici a zanechal aktivní výtvarné tvorby 

 Výstava v Galerii Goltzova tvrz bude otevřena denně od 15. 5. do 6. 7. 2016 od 10 do 16 hodin