sipka
Index Kultura Inzerce Firmy Rubriky Odkazy

sipka Reklama

sipka Program kin v regionu

Dnes : Dnes se nehraje žádný film!
Zítra : Zítra se nehraje žádný film!
Pozítří : Pozítří se nehraje žádný film!
Kompletní program kin

sipka Kalendář akcí

<<  Leden  >>
PoÚtStČtSoNe
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
dnešekčlánekakce

sipka Program divadel v regionu

Tento týden : Tento týden není žádné další představení!
Příští týden : Příští týden není žádné představení!
Kompletní program divadel

sipka Krátké zprávy

sipka Vyhledávání

Hledej v Čáslavsko.net!


Rozšířené vyhledávání

sipka Nástěnka

sipka Databáze firem

Databáze firem na Čáslavsku
    Obory:
Nejste v seznamu?
Chcete upravit nebo rozšířit údaje?
VDSOFT.EU - Správa serverů, sítí a bezpečnost v IT
DELTA ENGINEERING KOLÍN - CNC Obrábění, výroba přípravků a prototypů
 18. 06. 2008 •• Rubrika: » Index » Informace » Historie •• Jiří Prchal

s_o Válečné cesty 21. pěšího pluku čáslavského v 1. světové válce

26.července 2008 to bude již 94 let, co po známém sarajevském atentátu (28.6.1914) začala 1.světová válka. Na letošní „osmičkový“ rok také připadá „kulaté“ 90.výročí ukončení 1.světové války.
V této válce válčilo také dost čáslaváků a mužů z okolí, jak o tom svědčí v mnoha vesnicích pomníky obětem 1.světové války. Vzpomeňme na účastníky této války zcela konkrétně válečnými cestami 21.pěšího pluku rakousko – uherské armády, který byl posádkou v Čáslavi a Kutné Hoře. V Čáslavi to bylo v kasárnách později pojmenovaných Žižkova kasárna, kde je dnes areál gen. Eliáše.

Jaké byly jeho válečné cesty? Jaké byly jeho oběti během války? Připomeňme si je jmény a čísly a věnujme jim tichou vzpomínku. Jména uvádím proto, že věřím, že se najdou mladí lidé, kteří se pokusí vyhledat v Čáslavi a okolí jejich potomky a pozeptají se jich na jejich vzpomínky nebo i zda mají po nich nějakou památku. Uvědomme si, že v této válce bojovali naši dědové, pradědové, prapradědové a praprapradědové. Máte-li vy nějakou vzpomínku, nebo památku přispějte do tohoto seriálu Vaší vzpomínkou.

Jak to začalo a první boje
Dne 26.7.1914 v 01:00 h došel do Čáslavi a do Kutné Hory mobilizační rozkaz, v němž byla nařízena pluku mobilizace pro případ B (Balkán, Srbsko). Tato mobilizace byla jen částečná. Byly odeslány čtyři plně vyzbrojené železniční hlídky k ochraně mostů mezi Úvaly a Německým Brodem (nyní Havlíčkův Brod). Mimo to byly plněny další mobilizační úkoly.

Dne 31.7.1914 k pluku došel rozkaz v němž byla nařízena všeobecná mobilizace pro případ R (Rusko). Na základě toho část 21.pěšího pluku opouští Kutnou Horu, kde se s ním loučí představitelé města a obyvatelstvo. Pluk se přemísťuje do Čáslavi, Svatého Jakuba, Neškaredic a Třebešic. Zde probíhá mobilizace záložních důstojníků, praporčíků a mužstva. Pluku v té době velel plk. František Pokorný. Pluk měl 3 prapory (II., III. a IV.), každý o čtyřech setninách (rotách) a kulometném oddílu. V jedné setnině bylo asi 100 příslušníků mužstva a poddůstojníků. Dále měl pluk zákopnický oddíl (ženisté), telefonní četu, plukovní oboz (povozy a koně na přepravu materiálu) a hospodářskou službu. Dále k pluku patřil ještě náhradní prapor, který zůstával v Čáslavi a sloužil k doplňování bojových praporů na frontě. K pluku patřil také 1. prapor, který byl dislokován v Brčce v Bosně. Ten plnil bojové úkoly samostatně.
Za války u auta

10.8.1914 odjel 2.prapor a o den později 11.8. plukovní velitelství a 3. a 4.prapor vlakovým transportem na frontu. Cesta vedla přes Kolín, Přerov, Krakov do Radymny. Odtud se pochodovalo již jen pěšky. 21.pěší pluk spolu s 18.pěším plukem z Hradce Králové a 12.praporem polních myslivců z Mladé Boleslavi tvořili 20.polní brigádu. Jejím velitelem byl genmjr. Hugo Reyman. Tato brigáda patřila pod 10.pěší divizi.

Pluk byl ubytován v obci Laszki. 18.8. se pochodovalo dále přes Novou Hrobku do Oleszyce. Zde byl pluk ubytován a 19.8. byl i dnem odpočinku v této obci. 20.8. pluk odchází do Dachnóva, kde přenocoval. Pak postupuje přes Cieszanow do Zukowa. 23.8. ve 12:00 h pluk překročil ruskou hranici přes řeku Tanew u obce Rebizanty. Cílem pochodu byla obec Wulka Losenicka. 25.8. odešel pluk k obci Zirkone a tábořil na veliké lesní mýtině. 26.8. měl pluk první oběť války. Byl jí por. Neumann, který byl na výzvědné hlídce. Jeho hlídka se střetla s jinou rakouskou výzvědnou hlídkou, která po nich začala střílet bez ověření o koho jde. 26.8. pluk dostává rozkaz pochodovat přes Podklaszter, Sucha Wola, Boža Wola, Ruszów do Labuňki. Večer 26.8. pluk dosáhl obce Ruszówa. Boční ochranu pluku zajišťovala 13.polní setnina. Při postupu z Ml. Mejdanu na Niemirówku se dostala do ruského dělostřeleckého ohně a měla 1 mrtvého a 13 raněných.

27.8. pluk a celá brigáda pochoduje od Labunie na jih k Tomaszowu. Severozápadně od vesnice Krynice vydává velitel pluku rozkaz k boji. Pak pluk útočil od vesnice Dabrowa až k vesnici Krynice. Zde dochází k prvním bojům s Rusy. Nedopadly dobře, rozhodující roli sehrálo 6 ruských děl. Ale jistý vliv na neúspěch měla i bojová nezkušenost pluku a dosud nepoznaný strach mužstva z válečné vřavy. Pluk musel ustupovat přes Wolu Labunskou až do Ruszóva, kde byl ubytován a 28.8. měl odpočinek. Nyní trochu odbočím. U Labunie se 21.pluk setkal s 12.zeměbraneckým plukem z Čáslavi, který bojoval s dalšími dvěma pluky v rámci 51.zeměbranecké brigády. Tedy další čáslaváci na frontě.

Další bitva pluku byla u Komarowa v době od 29.8. do 2.9. Pluk postupoval v lese mezi Ruszczyznou a Brudkem. Všechny pokusy proniknout přes kraj lesa k útoku se hroutily. Rusové využili převahy a přešli do protiútoku. Prapory pluku se stáhly k zámku Labunie a budovaly zákopy. Do 31.8. setrval pluk v defenzivě u Labunie a Woly Libuňské. 1.9. pluk postoupil přes Komarow do Zubowize a 2.9. do okolí Tyszowce.

3.9. pluk nastoupil zpáteční cestu přes Tyszowce, Zubowice do Rachnie. 4.9. přes Wieprzew, Mejdan Gorny, Belzec do Mejdanu. 5.9. přes Kulajce, Rudki, Monasterz, Niedžwiedna, Noviny, Horyniec do Mydiki. 6.9. přes Niemirow a Treścianiec na Kurniky. Zde došlo k dalšímu střetnutí s ruskou armádou postupující od Lvova. Do dalších bojů zasáhl 1.pochodový prapor vytvořený v Čáslavi u náhradního praporu 21.pluku, který se hned při vyvagónování dostal do dělostřeleckého ohně a ihned byl zatažen do bojů u Rawy-Ruské. Byl to boj úžasně zmatený (pochopitelně). V době od 7.9. do 11.9. nastaly pluku těžké boje s ruskou armádou na Wereszyci.

Dále ve dnech 12.9.-21.9. následoval všeobecný ústup rakousko – uherské armády na řeku Dunajec. 21.9. bylo dosaženo město Jaslo na řece Wisloce, kde byl dvoudenní odpočinek. Od 24.9. byl proveden další ústup do Rosembarku. V době od 25.9. do 30.9. dochází k dílčím bojům zadních vojů ustupujících vojsk. Dny 1.10.-3.10. jsou bez boje.

Ve dnech 4.10.-7.10. pluk postupoval ze Sietnice, přes Jaslo, Brzyszezki, Warzyce, Lublo, Tulmovice, Strzyzow, Damaradž, Barycz, Dynów, Javorník Polski, Zagórze do Pantalowic. 14.10. pluk dosáhl řeky Sán a poblíž se budují zákopy u vesnice Muniny. Zde nastávají pro pluk těžké boje, které začaly 15.10. násilným přechodem přes řeku Sán. Tento útok byl Rusy odražen.

Mezi 15.10.-20.10. pluk obsazuje zákopy u Muniny a je často ostřelován ruským dělostřelectvem. Ve dnech 17.10.-20.10. je pluk určen do divizní zálohy u Skoloszowa. 21.10. pluk útočí s úkolem dobýt zákopy u Muniny, kde se pluk udrží až do 30.10. 4.11. následuje všeobecný útok Rusů, při kterém jsou dobyty rakouské pozice a rakouské vojsko zahnáno na útěk.
Pohled z Jaroslavi, odesláno 26.5.1916

V této době, kromě ztrát v bojích, dochází také ke ztrátám vypuknutím cholery. To proto, že pro neustálé boje nebylo možno pohřbít padlé a docházelo k jejich rozkladu. U pluku na choleru denně umíralo až 8 příslušníků mužstva. Při léčení cholery v cholerových nemocnicích zemřelo i dosti lékařů a zdravotnických pracovníků. Byl mezi nimi i velitel cholerové nemocnice bývalý šéflékař pluku mjr. MUDr. Josef Černovský. Pak následoval všeobecný ústup rakouského vojska od řeky Sán. Na ruské frontě byl pluk až do února r. 1916. O tom až příště. Dále pluk bojoval na italské frontě v Tyrolích, včetně známých bojů na Piavě. Zde bojoval až do konce války.
V těchto prvních bojích až do 4.11.1914 padli tito důstojníci, praporčíci a kadeti:

 • setník Jan Bukowski
 • setník Rudolf Schmelzer
 • npor. Alfréd Schmiedl
 • por. Rich. Neumann
 • por. Ludvík Čermák
 • por. Ludvík Halla
 • por. Ludvík Dregiewicz
 • por. Antonín Untersandner
 • por. Jindřich Bieber
 • por. Vít Sagovač
 • prap. Vojtěch Rosický
 • prap. František Šacha
 • prap. Jan Trebier.
 • prap. František Škliba
 • prap. František Vorlíček
 • kadet Filip

Zajato bylo 10 důstojníků, 3 praporčíci a 1 kadet

Za celou dobu 1.světové války měl pluk tyto ztráty: padlo 96 důstojníků, praporčíků a kadetů, to je z celkového počtu 12,2 %, zajato bylo 121 osob, tj. 15,4 %, zraněno 181 osob, tj. 22,9 %. Ale kolik bylo padlých, zraněných a zajatých vojínů a poddůstojníků se neuvádí. Jejich ztráty byly veliké, přesné číslo není z dostupné literatury známo, proto je neuvádím ani dále. Jistě jich bylo až několik tisíc.

Kdo si toto přečetl a trochu se zamyslel jistě pochopil strašnou nesmyslnost války, ve které se lidi zabíjejí a zraňují navzájem, jsouce na dvou proti sobě stojících frontách. A to vše jen pro zájmy vládnoucích. Stejně se pak závěry války projednávají v salonech, nikoliv v zákopech, v blátě, bez svištění kulek a výbuchů granátů. Zkuste si uvedená místa bojů a pochodů (po svých) najít na mapě a smekněte před těmi výkony. Nejde jen o položení věnců k symbolickým pamětním a pietním místům a vyslechnutí projevů.

Zpracováno dle knihy „Válečné děje 21.pěšího pluku čáslavského 1914 – 1919“ od Karla Trenklera bývalého důstojníka 21.pěšího pluku, vydané v Knihovně Kamarádství, Praha 14, v r. 1936.


[ Aktuální známka: 2.03 ]

sipka Nejnovější inzeráty

sipka Anketa

Kvalifikovanou většinou byl všem státům EU včetně ČR vnucen princip rozdělování uprchlíků podle kvót určovaných Evropskou komisí. To fakticky znamená jakékoliv množství a napořád. Přitom miganti k nám podle všeho ani nechtějí a značná části z nich se nikdy také neintegruje. Existují rizika bezpečnostní i zdravotní. Jak se máme zachovat?

  Všechny přijmout a pozvat i další, ať žije multikulti! Huj!
126 (126 hl.)
  Přijmout je. Oni se určitě integrují. Určitě jim všem hrozí nebezpečí.
5 (5 hl.)
  Vybírat si. Důsledně. Jen ty, teří mají sami zájem zde zůstat a chtějí se integrovat!
26 (26 hl.)
  Nedá se nic dělat, jen brblat u piva, EU je pán...
3 (3 hl.)
  Dát najevo nesouhlas, petice, demonstrace. Vláda se o nás nepostará, pokud ji nedonutíme!
154 (154 hl.)
  Je to v pr... Jdu si koupit žiletkový drát a samopal!
42 (42 hl.)


Celkem hlasovalo: 356

sipka Nejvíce komentované

Databáze je prázdná!

sipka Důležité telefony a info.

Integrovaný záchr. systém: 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská Policie: 156
Lék. pohotovost: 327 503 484
Dětská pohotovost: 327 305 187
Zubní pohot. Rozpis Čáslav
Lékárny s pohotovostní službou
Pro alergiky: Pylový zpravodaj
Nabídka úřadu práce.
Jak přidat firmu do adresáře firem.

sipka Vtip pro Vás

Čáslav, Kutná hora a okolí - Kryšpín : Nějak se v tom ztrácím, pane. Co je to tedy vlastně ta svoboda slova? Znamená to, mít stejný názor jako Vy, nebo radši držet hubu?

sipka informace

Čáslavsko.net
Copyright Kryšpín, 2006

Kontakt (mail):
redakce(at)caslavsko(dot)net
admin(at)caslavsko(dot)net
(at) znamená zavináč @ a (dot) tečku .
Náš server podporuje:
Mozilla Sidebar (náhled, přidat)
Mozilla Search plugin přidat
Přidej na Seznam Přidej na Google

sipka Spřízněné weby

©2006 by Kryšpín | ATOM | RSS | WAP | Administrace | |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Hostujeme u společnosti VDSOFT.EU.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Kopírování zde uvedených materiálů je bez souhlasu autorů zakázané a autoři za jejich uveřejnění nenesou žádnou odpovědnost. Uveřejněné články, příspěvky nebo komentáře etc. nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.