sipka
Index Kultura Inzerce Firmy Rubriky Odkazy

sipka Reklama

sipka Program kin v regionu

Dnes : Dnes se nehraje žádný film!
Zítra : Zítra se nehraje žádný film!
Pozítří : Pozítří se nehraje žádný film!
Kompletní program kin

sipka Kalendář akcí

<<  Srpen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
dnešekčlánekakce

sipka Program divadel v regionu

Tento týden : Tento týden není žádné další představení!
Příští týden : Příští týden není žádné představení!
Za 14 dní : V tomto týdnu není žádné další představení!
Kompletní program divadel

sipka Krátké zprávy

sipka Vyhledávání

Hledej v Čáslavsko.net!


Rozšířené vyhledávání

sipka Nástěnka

sipka Databáze firem

Databáze firem na Čáslavsku
    Obory:
Nejste v seznamu?
Chcete upravit nebo rozšířit údaje?
VDSOFT.EU - Správa serverů, sítí a bezpečnost v IT
DELTA ENGINEERING KOLÍN - CNC Obrábění, výroba přípravků a prototypů
 19. 08. 2008 •• Rubrika: » Index » Informace » Historie •• Jiří Prchal

s_o Válečné cesty 21. pěšího pluku čáslavského v 1. světové válce – 2.část

Další osudy pěšího pluku čáslavského můžete s námi sledovat v tomto článku. Připomeňme si, že letos uplyne 94 let od začátku 1. světové války. Odkaz na první část najdete na konci článku.
Další boje na ruské frontě
Minule jsme skončili v době ústupu rakouského vojska od řeky Sán. Od 4.11. do 9.11.1914 ustupuje pluk přes Rokietnici, Pruchník, Kanczugu, Jawornik Polski, Monasterz, Szklary, Bochorz a Bližne na Jasienicu. 10.11. následuje další ústup přes Kambornis, Korczynu, přechod přes řeku Wislok u Krosna a dále přes Przygrody, Chorkowku a Kobylany. Zde se pluk dostal již do styku s Rusy, kteří pluk tvrdě pronásledují. Nálada byla pochopitelně špatná. Dlouhé pochody po zablácených cestách unavují vojsko. Navíc v noci je zima. Vojáci trpí v promočených oděvech a v prošlapaných botách. 11.11. ústup pokračuje přes Žmigrod Novy, Samokleski, Mrkowou, Desnicu, Kotan, Krempnu do Šwiatkowy a Rostajne. 12.11. se budují zákopy mezi obcemi Kotany a Šwiatkowou. 17.11. dochází k posílení pluku IV. pochodovým praporem. 21.11. druhý a třetí prapor obsazují vybudované zákopy. Již za dne panují silné mrazy a vojáci bez zimního prádla těžce trpí a omrzají.

22.11. Rusové útočí a dvě setniny pluku jsou zničeny a zčásti zajaty. I ostatní jednotky mají velké ztráty, pluk je nucen dále ustupovat jižním směrem do připravených zákopů na jih od Rostajne. Následují další ústupy 2.12. přes Vyšší Polanku, Varadku a Bardějov do Horní Raclavice. Pluk se tedy dostává do oblasti dnešního severního Slovenska východně od Vysokých Tater. Ve dnech 3.12. až 7.12. pluk buduje opevněné pozice na výšinách severně od Raclavic. A stále není zimní oblečení. Ve dnech 8.12. až 10.12. pluk postupuje na sever přes Bardějov, Zborov, Becherow a Zdyniu na Lug. 11.12. pluk bojuje u Ropice Polské a dosahuje krajiny severně od Gorlice. Ve dnech 12.12. a 13.12. pluk vede boje v pozicích u Zagorzan. Po ústupu Rusů pluk postupuje ve dnech 14.12. - 20.12. přes Biecz, Rosembark, Rzepienik na Olszyny.

K dalším prudkým bojům s Rusy dochází u Joniny v období od 21.12. do 26.12 (žádné vánoce). Tento den přichází opět zvrat, zásluhou prudkých útoků Rusů, kteří prolamují linii fronty u sousedního 36.pěšího pluku a dostávají se do boku a týlu našeho pluku. Rusové pronásledují nejen náš pluk, ale celou 10.pěší divizi přes Olpiny, Binarowa, Biecz a Gorlici na Ropici Ruskou.

K náhradě obrovských ztrát byl pluk doplněn 295 vojíny od domobraneckých pluků a 220 vojíny zvláštní pochodové setniny vlastního pluku. Z těchto přírůstků a ze zbývajících bojovníků byly vytvořeny dva prapory. 30.12. obsazuje 2.prapor dobyté výšiny u Rychwaldu asi 8 km jižně od Gorlice. 3.prapor je určen do zálohy. Vzájemné střídání praporů v zákopech se provádí vždy po osmi dnech.

V době od 6.1.1915 do 10.4.1915 postupně dochází k pluku další pochodové prapory a pluk postupně dosáhl plného válečného stavu a opět jsou vytvořeny tři prapory. Přicházející prapory a setniny jsou vybaveny již mnohem lépe. Mají teplé vlněné prádlo, svetry, vlněné čepice chránící i uši proti omrzlinám. Stráže a hlídky dostávají bílé sněhové pláště. 15.4.1915 byl ustanoven do funkce velitele pluku plukovník František Schöbl. Ten se stal nejoblíbenějším velitelem pluku, zejména pro svoji osobní zdatnost, válečnou zkušenost a prozíravost. Znenadání se objevoval v zákopech i při největší kanonádě a zanechával za sebou lepší náladu a pocit důvěry v další boj. Dostalo se mu přezdívky „táta pluku.“

Vraťme se na frontu, k bojům pluku. 27.4. pochoduje pluk z Rychwaldu přes Ropici, Grodek, Bialu Nižní, Stráže, údolím řeky Bialy, přes Willezysko, Bobovu, Brusník, Jastrzebizu, Budzyn, Brzozovu a 30.4. obsazuje zákopy u Rzepieniku. Zde 2.5. nastaly těžké boje. Když postup pluku vázl, plukovník Schöbl zasáhl osobně v přední linii u střelců a podařilo se mu útok přivést ke zdárnému konci. Při tom byl sražen k zemi ruským granátem, který vybuchl přímo vedle něho a on utrpěl trvalou poruchu sluchu. Ve dnech 4.5. až 7.5. pluk pronásleduje ustupující Rusy ještě dále, než měl určeno. Pronásleduje Rusy přes Joninu, Jalowou, Blaszkovou a Brzostek. 7.5. si pluk tuhým bojem vynucuje přechod přes řeku Wisloku u Brzosteku. Zde byl velitel pluku raněn průstřelem lýtka. Ale vytrval v boji až do konce útoku a teprve pak se nechal odsunout na obvaziště. Velení pluku přejímá podplukovník Augustin Fischer von See. 8.5. se 4. prapor pluku čtyřikrát opakovaným útokem za velkých ztrát zmocnil hřbitova Brzostek. Ztráty pluku byly v těchto květnových bojích obrovské, téměř 1000 mužů (padlí, zranění, zajatí). Přesto pluk dále pronásleduje Rusy přes Pstragovku, Kamenicu Gorni, Wisniowu, Rožanku, opět přes řeku Wislok a dále přes Wolu Zglobienskou, Rzeszow, Novou Wies, Rakszawu, Zeleniu a Gvizdow. Ve dnech 14.5. až 16.5. pluk dosahuje města Ležajsk na řece Sán. Tam mají Rusové obsazeny staré ruské pozice. Našemu pluku byl přidělen úsek u vesnice Wierzawice, kde buduje zákopy k rozšíření předmostí u Sieniawy.
Z výcviku v Rumburku

27.5. ve 23:00 h opět nastal všeobecný útok Rusů na pozice 10.pěší divize, který byl odražen. Jen v úseku 36.pěšího pluku, který byl vpravo od našeho pluku, se Rusům podařilo vniknout do rakouských pozic. Tato nebezpečná situace byla zpozorována teprve za svítání a hlášena na velitelství našeho pluku. Velitelé dvou půlpraporů připravovali opatření na pomoc svým sousedům, avšak přišel rozkaz „dopředu!“ Ale bylo již pozdě. 28.5. asi v 11 h. bylo slyšet z boku a týlu „urá.“ Tak se Rusům podařilo po krátkém boji zajmout některé oddíly pluku i zálohu pluku. Ztráty pluku byly opět veliké, zejména bylo mnoho zajatých. 29.5. byly zbytku pluku soustředěny ve vesnici Trynczce, kde zůstaly do 11.6. Tyto neúspěchy v boji byly potrestány rozpuštěním 36.pěšího pluku a náš 21.pěší pluk byl soudně vyšetřován a hrozilo mu taktéž rozpuštění. Pluk nejvíce zachránilo předložené telefonické hlášení velitelů z předních linií, neboť hlavní svědci byli zajati. 12.6. odchází pluk na zotavenou do Czórny. 11.6. byl k pluku přidělen XI.pochodový prapor a z něho a zbytků pluku byl nově postaven 2. a 3.prapor. 29.6. byl pluk z národnostních důvodů po soudním vyšetřování přemístěn k inšpruckému XIV.armádnímu sboru do sestavy 5.pěší brigády 3.pěší divize. 30.6. pluk pochoduje z Czórny přes předchozí bojiště u Ležajsk do Jastrzebicce a dále přes Tarnogrod, Kziezpolski, Bilgoraj, Branowku, Godsiszówa, Wierchoviska, Pasieku, Blažek, Sulów, Zakrzevek do Bystrice, kam dorazil 5.7.

Pluk byl určen jako záloha 3.pěší divize. 7.7. nastal průlom Rusů mezi 3. a 8. divizí a pluk dostal rozkaz Rusy zadržet. Pluk třikrát opakovaným útokem Rusy zadržel a dobyl i ztracených pozic. 8.7. následuje další protiútok Rusů na postavení našeho pluku, který byl nucen za cenu velkých ztrát ustoupit. Tento neúspěch byl však zaviněn hlavně tím, že vlastní dělostřelectvo rakouské armády střílelo do řad pluku. Od 9.7. do 18.7. je pluk opět v záloze divize. 19.7. Rusové ustupují a pluk je pronásleduje přes Pawlów k obci Jabloné. Přicházející XII.pochodový prapor se u Bychavky dostává do silné boční palby dělostřelectva. Avšak účelnou formací a rychlým postupem vojska šťastně a beze ztrát unikla. Bylo prý vidět jen vytřeštěné oči a vystrašené obličeje. Je třeba si uvědomit, že exploze vybuchujících dělostřeleckých granátů za velikého rachotu rozviřují zem ve sloupy prachu, kamení a dýmu a hrozivě působí na lidský nervový organismus. U zámku Jabloné byly zbytky pluku sloučeny s XII.pochodovým praporem a vytvořeny 2. a 3.prapor pluku. Po zranění velitele pluku pplk. Fischera přejímá velení pluku setník Trenkler. V té době byl každý pohyb vojáků v okolí zámku ihned napaden ruským dělostřelectvem. Proto se velení pluku domnívalo, že v bezprostřední blízkosti musí mít Rusové svého pozorovatele. Naštěstí zámek prý patřil nějakému ruskému generálovi, proto jej ruské dělostřelectvo neostřelovalo. Později pluk buduje zákopy východně od zámku. Z nich bylo v noci vidět již světla Lublina.

Ve dnech 23.7. až 29.7. pluk opět tvoří zálohu divize a je rozmístěn na severovýchod od Tuszowa. 26.7. se k pluku vrací jen po povrchním zahojení rány plukovník Schöbl. 30.7. pluk postupuje přes Mertów a Glusk a dále již v bojových formacích vysokým zralým obilím, přes ruské opuštěné šance až k obci Dziosiatě, kde opět zůstává jako záloha divize. 2.8. byl veden všeobecný útok na Lublin a dále na obec Tatary. Další boje se odbývaly ve vybudovaných zákopech na trati Lublin – Lubartow. 3.8. postupuje pluk na Rudnik a Pliszcyn a u dvora Poduszyna bojuje s ruskými zadními voji. 4.8. následuje další postup přes Niemce a Trzcinie. 6.8. pluk útočí na obec Anabor. Postup u vedlejšího 59.pěšího pluku proti silným ruským vojům vázne. Proto byly 7.8. od našeho pluku vyslány dvě výzvědné setniny pluku, každá s oddílem kulometů, aby zde pomohly. Tyto naše jednotky postupují skrytě podél trati až k nádraží v Lubartově, odkud se neočekávaně vrhly do boku zadním ruským vojům. Bylo zajato 400 Rusů a množství vojenského materiálu.

Od 14.8. do 28.8. následuje další pronásledování Rusů přes Kol. Trojnia, Pipirowka, Luszawa, Zaraviec, Kol. Zavada, Belczec, Suchawola, Dvůr Cichostow, Milanów, Rudne, Radcze, Veroniec a Nowosielku. Pochody byly naštěstí bez boje. 16.8. nastal přesun 3.pěší divize jihovýchodním směrem na Luck. Pochod z Nowosielky zpět se dál tímtéž směrem, pak přes Milanów, Parczewo, Berki, Sosnowiczy, Piosiwa Wolu, Woloska Wolu, Kolacze a Hanszk do Savina. 20.8. do Savina dorazil XIII.pochodový prapor. Bez boje bylo dosaženo obce Cholm. Další pochod následoval přes Kol. Rudolfin, Brzyžno, Ludvinóv, Okopy, Dorohusk, přechod přes řeku Bug, Rymaczy, Maszow, Nowosielski, Milanoviczy, Kleweck, Kowelu, přechod přes řeku Turya, Lubitow, Golopy, Boguczowka, Waszowka a Perespa do Rozyszcze. Zde pluk bojoval s Rusy. 29.8. přechod přes řeku Styr u Rozyszcze. 30.8. útok na ruské pozice u Zydyczyna a další boj Liplan. 31.8. pokračování boje u Liplan a další boje u Wyszkowa a Lucku. Útok Rusů na týl pluku byl odražen a přitom byla ukořistěna standarta ruského husarského pluku. Další pronásledování vedlo přes Teremno, Romanów a Chorlupy.
Jaroslav, smutné panorama války, z domů zbyly jen komíny.

Boje ve dnech 2.9. – 3.9. u Pokaszowa končily průlomem ruské fronty západně od Olyky. Přitom bylo zajato 500 Rusů a ruský velitel v hodnosti plukovníka. 5.9. došel k pluku XIV.pochodový prapor. 8.9. se vedou poziční boje na výšinách západně od Olyky. 9.9. Rusové ustupují a pluk postupuje na řeku Stublu mezi Klovanem a Golyszowem. Rusové kladou tuhý odpor. Naše vojska budují zákopy a 11.9. pluk obsazuje zákopy západně od Golyszowa. Ve dnech 13.9. až 16.9. se vedou tuhé obranné boje, při kterých pluk udržel svoje pozice, ač se sousední útvary daly na ústup. Ale přesto po marném odporu a za velikých ztrát (200 mužů a mnoho zajatých) musel pluk ustoupit jižním směrem na Olyku. 17.9. další postup Rusů a pluk ustupuje přes Bakerin a Nowosielky do Podgajce, kde se podařilo Rusy zadržet a budují se zákopy. 19.9. přichází XV.pochodový prapor. Od 19.9. do 22.9. probíhají boje u Podgajce, kde pluk uhájil svoje zákopy. Od 22.9. do 1.10. pluk obsadil zákopy západně od obce Stawoky. Od 1.10. do 7.10. pokračuje zákopová válka a pluk odráží ruský útok. Celá divize pak postupuje k městu Olyce do prostoru Stawok, Darno, Olyka. Pluky divize budují a zesilují zákopy a je vedena zákopová válka. 24.10. přichází XVI.pochodový prapor. 1.11. prozatímně přejímá velení 15.pěší brigády plukovník Schöbl. 8.12. pak odchází na zdravotní dovolenou a s radostí je znovu uvítán u pluku 12.2.1916.

Od 24.12.1915 do 20.1.1916 (opět žádné vánoce) je náš pluk zálohou divize v Bytyni a za tuhých mrazů opravuje tamní cesty. 8.1.1916 přichází XVII.pochodový prapor. Od 21.1. do 18.2. pluk obsazuje úsek u vesnice Žerniszcze, jihozápadně od Olyky. Fronta je v té době klidná až na malé přestřelky. 19.2. přichází XVIII.pochodový prapor. 19.2. byl pluk soustředěn ve vesnici Nowosielki, kde se připravuje k odjezdu na tyrolskou frontu na italském bojišti. O tom až příště. Zde tedy končí strastiplná cesta 21.pěšího pluku na ruské frontě.

V těchto bojích od 5.11.1914 do 19.2.1916 padli tito důstojníci, praporčíci a kadeti:

 • mjr. Vilém Holub
 • npor. Pavel Neumann
 • npor. Jan Csadník
 • npor. Alois Arnold
 • por. Bedřich Přidal
 • por. Theodor Schulz
 • por. Karel Ahorner
 • por. Zikmund Lein
 • por. František Ponzer
 • por. Walter Deutsch
 • prap. František Hubáček
 • prap. Ferdinand Šusta
 • prap. Alois Štěpánka
 • prap. Rudolf Sommer
 • prap. Robert Vendolský
 • prap. Josef Pašek
 • důst. čekatel Eduard Vrba
 • důst. čekatel Leo Faul
 • důst. čekatel Karel Hašek
 • důst. čekatel František Holfeld
 • důst. čekatel František Schmied
 • kadet Alois Fukal
 • kadet Karel Kain
 • kadet Michael PrebendaZajato bylo 28 důstojníků, 15 praporčíků a 6 kadetů a důstojnických čekatelů.

Znovu připomínám, že padlí a zajatí jsou uváděni jen důstojníci, praporčíci, kadeti a důst. čekatelé. Počty raněných z jejich řad jdou do stovek. Počty padlých, raněných a zajatých příslušníků mužstva jdou do tisíců!

Kdo se pokusí vyznačit na mapě bojovou cestu našeho 21.pěšího pluku a obohatí názornou pomůckou tento náš seriál?


[ Aktuální známka: 2.19 ]

sipka Nejnovější inzeráty

sipka Anketa

Kvalifikovanou většinou byl všem státům EU včetně ČR vnucen princip rozdělování uprchlíků podle kvót určovaných Evropskou komisí. To fakticky znamená jakékoliv množství a napořád. Přitom miganti k nám podle všeho ani nechtějí a značná části z nich se nikdy také neintegruje. Existují rizika bezpečnostní i zdravotní. Jak se máme zachovat?

  Všechny přijmout a pozvat i další, ať žije multikulti! Huj!
126 (126 hl.)
  Přijmout je. Oni se určitě integrují. Určitě jim všem hrozí nebezpečí.
5 (5 hl.)
  Vybírat si. Důsledně. Jen ty, teří mají sami zájem zde zůstat a chtějí se integrovat!
26 (26 hl.)
  Nedá se nic dělat, jen brblat u piva, EU je pán...
3 (3 hl.)
  Dát najevo nesouhlas, petice, demonstrace. Vláda se o nás nepostará, pokud ji nedonutíme!
149 (149 hl.)
  Je to v pr... Jdu si koupit žiletkový drát a samopal!
34 (34 hl.)


Celkem hlasovalo: 343

sipka Nejvíce komentované

Databáze je prázdná!

sipka Důležité telefony a info.

Integrovaný záchr. systém: 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská Policie: 156
Lék. pohotovost: 327 503 484
Dětská pohotovost: 327 305 187
Zubní pohot. Rozpis Čáslav
Lékárny s pohotovostní službou
Pro alergiky: Pylový zpravodaj
Nabídka úřadu práce.
Jak přidat firmu do adresáře firem.

sipka Vtip pro Vás

Čáslav, Kutná hora a okolí - Kryšpín : Nějak se v tom ztrácím, pane. Co je to tedy vlastně ta svoboda slova? Znamená to, mít stejný názor jako Vy, nebo radši držet hubu?

sipka informace

Čáslavsko.net
Copyright Kryšpín, 2006

Kontakt (mail):
redakce(at)caslavsko(dot)net
admin(at)caslavsko(dot)net
(at) znamená zavináč @ a (dot) tečku .
Náš server podporuje:
Mozilla Sidebar (náhled, přidat)
Mozilla Search plugin přidat
Přidej na Seznam Přidej na Google

sipka Spřízněné weby

©2006 by Kryšpín | ATOM | RSS | WAP | Administrace | |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Hostujeme u společnosti VDSOFT.EU.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Kopírování zde uvedených materiálů je bez souhlasu autorů zakázané a autoři za jejich uveřejnění nenesou žádnou odpovědnost. Uveřejněné články, příspěvky nebo komentáře etc. nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.