sipka
Index Kultura Inzerce Firmy Rubriky Odkazy

sipka Reklama

sipka Program kin v regionu

Dnes : Dnes se nehraje žádný film!
Zítra : Zítra se nehraje žádný film!
Pozítří : Pozítří se nehraje žádný film!
Kompletní program kin

sipka Kalendář akcí

<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
dnešekčlánekakce

sipka Program divadel v regionu

Tento týden : Tento týden není žádné další představení!
Příští týden : Příští týden není žádné představení!
Kompletní program divadel

sipka Krátké zprávy

sipka Vyhledávání

Hledej v Čáslavsko.net!


Rozšířené vyhledávání

sipka Nástěnka

sipka Databáze firem

Databáze firem na Čáslavsku
    Obory:
Nejste v seznamu?
Chcete upravit nebo rozšířit údaje?
VDSOFT.EU - Správa serverů, sítí a bezpečnost v IT
DELTA ENGINEERING KOLÍN - CNC Obrábění, výroba přípravků a prototypů
 18. 01. 2010 •• Rubrika: » Index » Informace » Historie •• Jiří Prchal

s_o Válečné cesty 1.praporu 21.pěšího pluku v 1.světové válce – 1.část

Nevím jaké jsou Vaše znalosti vojenské organizace Rakousko – Uherské armády před 1.světovou válkou a během ní. Jedná se o to, že zpravidla každý pluk měl ještě jeden prapor, který byl posádkou úplně jinde. Tak tomu bylo i u čáslavského 21. pěšího pluku. 1.prapor tohoto pluku byl posádkou v Brčce v Bosně a Hercegovině na řece Sávě, nedaleko bývalých srbských hranic. Prapor byl podřízen 11.horské brigádě, která patřila do sestavy 48.pěší divize ve svazku XV.armádního sboru.
Kdo si přečte následující články si možná řekne, to je seznam míst a doby, kdy se tam vojáci 1.praporu nacházeli. Možná, že bude někdo i tak cynický, že řekne „někam se podívali.“ Ale je třeba si představit, že to nejeli autem, autobusem, ale to poctivě prošli „po svých.“ Ale nešli jen po asfaltce, ale většinou v lepším případě po prašné štěrkované silnici, ale častěji po polních cestách plných bláta. A když někam došli, tak je nečekal ani zájezdní hostinec, ale také třeba jen dřevěný opuštěný sklad, nebo jen holá zem v lese. Ale to ještě není to nejhorší. Když vojska byla na frontě, v zákopech, k nepřízni počasí přibyla střelba z pěchotních zbraní nepřítele, ale také dělostřelecká palba. To vyvolávalo stres a obavy o život. Ke strádání přispěla také často nedostatečná strava, nedostatek obyčejné vody, mráz, zima, déšť, sníh, vítr. Vzpomínám si, jak mi dědeček vyprávěl, že pili vodu z koleje (co vozy vymáčkly v blátě). Upřímně řečeno, jsem moc rád, že jsem to nemusel absolvovat. Vy byste chtěli prožít toto dobrodružství? Přečtěte si následující řádky a zamyslete se. Hluboce se pokloňme našim dědům, pradědům, prapradědům, kteří dále popisované peripetie války prožili.

Nyní již k činnosti a cestám 1.polního praporu 21.pěšího pluku od začátku.

Srbské bojiště, rok 1914: I u tohoto praporu byl 26.7.1914 vyhlášen poplach a byl mobilizován. 27.7. prapor pochodoval přes Čelić do Pučile a dále do Buhary a Běliny. 8.8. pochodoval dále přes Janjavi Srbský do Teočaku. 13.8. prapor překročil válečný most přes Drinu u Batar. 14.8. dostal prapor za úkol zmocnit se výšin u Loznice. Prapor v krátké době výšiny dobyl s nepatrnými ztrátami (1 mrtvý, 12 raněných). 15.8. bylo dosaženo Jezera. 18.8. se Srbové postavili k odporu u Zavlaky. Krutý boj skončil ústupem celého XV. armádního sboru, jelikož sousední XVI. sbor byl úplně poražen. Vojska se stáhla do pozic na řece Drině. Ústup pokračoval přes Jezero, kam prapor přišel 20.8. odpoledne. 21.8. ústup pokračoval až do Loznice, následoval přechod přes válečný most a ubytování praporu u Han Pirkova. 30.8. prapor přešel hranice, aby u Celoupek na Drině prováděl zajišťování hranic. V době od 1.9. do 6.9. prapor jistil hranice v úseku Zvornik – Lišina. 8.9. byl prapor v 5 hodin přeplaven pontony přes Drinu. 9.9. se útočí od M. Zvorniku přes kótu 553 na Vlaškenjeve. 10.9. pokračování v útoku, postup přes Bolije do Radokovaci. 11.9. další útoky a postup přes Lipničko a kótu 621 na Krva Jela. 12.9. další útok přes Turský Grob a obsazení hřebenu západně od Kozija Stejna za účelem ochrany pravého křídla vlastní brigády. 13.9. postup k Turskému Grobu a útok po hřebenu výšin severně Kozija Stejna na Blandiště. 14.9. postup přes Cervena Jakuba a jištění hřebenu Cip Lipica. 15.9. postupoval prapor jako brigádní záloha přes Turský Grob, Cip – Biljek na kótu 705. 16.9. útok na trigonometr 693 Kostajnik, kde 2.setnina dobývala tzv. „šanci mrtvých.“ Útok byl ve večerních hodinách zastaven a prapor ustoupil do Biljeka. 17.9. pohotovost praporu u Biljeku. 18.9. dvě setniny a oddíl strojních pušek jako záloha kombinované brigády u Turského Grobu. 19.9. se vyčleněné jednotky vrací ze zálohy brigády k praporu. 20.9. znovu dvě setniny odeslány jako brigádní záloha k Biljeku.

21.9. až 16.10. budování zákopů v obranné čáře na Cipu u Biljeka. Od 16.10. do 31.10. prapor v brigádní záloze jižně od Biljeka buduje zákopy a opěrné body v první linii. Neustávajícími krvavými boji bylo praporu způsobeno mnoho ztrát a škod. Proto bylo vyčkáváno doplnění mužstva a materiálu. V nehostinném lesním pohoří, kde se ani slunce neukázalo, přicházely nemoci. Na to mělo vliv i vlhko a špatná voda. Řádila úplavice a tyfus. 1.11. – 3.11. opět pohotovost praporu u Biljeka, 4.11. – 5.11. na Crveném Jakubu. 6.11. bylo započato s přerušenou ofenzívou. Jejím cílem bylo dobytí vrchu Kostajniku, trigonometr 693. 7.11. byl prapor odvolán ze zákopů a dán do zálohy. V těchto bojích 11. horská brigáda postoupila přes Zavlaku až k řece Líně, kde byl na druhém břehu protivník dobře zakopán. Došlo k těžkých bojům pěchoty. Až teprve když na naší straně byla nasazena horská děla, byl odpor Srbů zlomen a umožněn další postup. Ač mužstvo mělo nedostatečnou a špatnou stravu, oblečení i obuv a trpělo strašnou zimou, přece byl postup intenzivní. Od obyvatelstva nebylo možné něco sehnat. I kuřiva po několik dnů nebylo! 2.12. bylo dosaženo horského hřbetu Vrjaje, jehož pozadím byl horský skalnatý masiv Rudnik, v němž se srbské vojsko silně opevnilo. Rakouská armáda byla již nedaleko svého cíle – města Kragujevac. Avšak srbské vojsko přešlo k protiofensivě u Milanoviće proti rakouskému XVI.sboru, jehož pozice rozrazilo a přimělo jej ke všeobecnému ústupu. Vojska obou sborů (XV. i XVI.) se vrátila do pozic u hranic, odkud válka začala. 11.12. bylo dosaženo opevněného mostu u Šebace a 11.horská brigáda, v jejíž sestavě 1.prapor působil měla za úkol předmostí chránit do doby, než celý sbor přejde řeku Sávu. Avšak most byl stržen a 12.12. muselo připlout několik lodí, aby se veškeré vojsko přeplavilo na druhý břeh. To bylo již slavonské území a jednotlivé útvary byly ubytovány v opuštěných osadách. Náš 1.prapor odešel do Dobrince, Vojky a okolí Frušky Gory na zotavení.

Celé tažení do Srbska skončilo katastrofálním neúspěchem rakouských generálů. Generál Petiorek nikdy nebral v úvahu hranici pěšákových možností. Ačkoliv vojenský řád předepisoval pro horskou válku největší možnost denního pochodu na 15 km, on hnal pěšáky denně až 40 km! Tím se stávalo, že voják umdlen na smrt a týraný hladem přišel do styku s nepřítelem úplně vysílen a lhostejný vůči všem rozkazům. Horské dělostřelectvo a zásobovací trény nestačili tempu pěchoty, která pak byla bez své hlavní bojové podpory. Často se nedostávalo ani munice. Již v této době zažili naši vojáci mnoho hrůz a děsů války, srdce vojákovo ztvrdlo a povaha zhrubla, zvláště při porážkách, které zavinili hlavní vůdcové. Takže v mysli českých vojáků vyvstávala otázka „Proč to vše?“ Jen železná ruka a hrozivé tresty udržovaly již nedobrovolnou kázeň.

Sočská fronta, rok 1915: Když 24.5.1915 Itálie vypověděla Rakousku válku, byl celý armádní sbor (v jehož rámci byl i náš 1.prapor) přesunut na italské bojiště. Byl ubytován ve Sv. Danielu na Krasu, pak v Dolní Vertojbě u Gorice. V době od 30.6 do 11.7. prapor přešel Soču a obsadil výšiny severozápadně od Gorice a střežil úsek Sabottino – Piumica Pevrna – Podgora. Zde se zúčastnil první italské ofenzívy. 11.7. byl vystřídán a odešel do Občiny a po železnici odjel do Oberdrauburku v Korutanech.
zničené nádraží v Gorici
Zničené nádraží v Gorici

zničený kostel v Gorici
Zničený kostel v Gorici

Korutanská fronta, rok 1915 – 1916: Na korutanské frontě prapor patřil do sestavy 11. horské brigády, která byla v sestavě 48. pěší divize. Prapor zde asi v době okolo 14.7.1915 vystoupil do Geiltalerských Alp u Kötschachu a Mauthenu. Obsadil úsek na západním svahu Freikofflu v tzv. Freikoffelském sedle, mezi Velkým a Malým Palem. Na korutanských hranicích se hlavně budovaly zákopy a později se konaly přípravy k přezimování. Nastal jednotvárný život. 30.7. došlo k bojům, kterých se zúčastnila polovina praporu. Boje skončily velkými ztrátami, zejména z důvodu nedostatečné připravenosti praporu. Padlí byli pohřbeni zčásti na hřbitůvkách rozložených na stráni Freikofflu a zčásti na vojenském hřbitově u Manthenu. Během šesti měsíců pobytu v těchto zákopech, které byly nepřítelem dobře střeženy a ostřelovány, byl prapor pouze 10 dnů na zotavené! Ale je třeba napsat, že prapor zde vybudoval takové zákopy, které mohly být vzorem moderního polního opevnění. Ztráty praporu od 14.7. do 24.9.1915 byly: 39 mrtvých, 190 raněných, 174 nemocných. Ale v poslední době byly ztráty mnohem menší, jelikož zákopy byly stále dokonalejší a skýtaly lepší úkryt. V zimních měsících pak byl stav poměrně dobrý, např. omrzliny nebyly vůbec. Proto bylo také v rozkaze armádního velitelství hodnoceno zdravotní opatření u našeho praporu jako výtečné! V září 1915 byly provedeny u 48. pěší divize potřebné reorganizace.
vojenský hřbitov
Vojenský hřbitov – aneb, padlí byli alespoň pohřbeni

Na korutanské frontě prapor bojoval až do 17.2.1916, kdy byl vystřídán a odešel ve velké sněhové bouři do Laasu a pak přes Oberdrauburk do Dölsachu v Tyrolích, kde se cvičil v polní službě a v dalších vojenských činnostech. Byl také doplňován a zotavoval se až do 18.3.1916.

Tyrolská fronta, rok 1916: V době od 18.3. až do 11.6.1916 prapor bojoval na tyrolské frontě. 18.3. byl prapor a celá 48. pěší divize ve stanici Lienze naložena na vagony a odjela do Neumarktu. Odtud 19.3. pochodovala přes Cavalse do Zanonu u Zianonu v údolí Fleimschu. Prapor byl ubytován v Zanonu, kde prováděl nácviky útoků až do 8.5. Odtud pochodoval přes Carano, Grumes a Lisignaco do Lavisu. 11.5. byl prapor odloučen od 11. horské brigády a odešel přes Trident do Aldeno V. di Laga Dicei. 12.5. prapor absolvuje noční pochod do Patony, kde byl podřízen velitelství úseku na Monte Fäi, východně Rovereta. Dvě setniny a oddíl strojních pušek byly hned určeny k zesílení tohoto úseku. Druhé dvě setniny zůstaly v pohotovosti u Patony. 15.5. byl podniknut útok XI. armády v úseku Monte Fäi, který pokračoval až do 18.5. 19.5. byl tento úsek podřízen 48. pěší divizi. Dvě setniny praporu, které byly v pohotovosti u Patone, byly posunuty do Lenziny. 24.5. byla 3.setnina přesunuta do Mori Vecchia, 2.setnina do Mori, kde se již nacházela 1.setnina. Náš prapor byl podřízen velitelství úseku Standschützen a četnickým oddílům. Prapor obsadil část úseku od Adiže až k Mori Vecchio. V tomto úseku prapor působil až do 2.6. a postavil zde novou opevněnou čáru na jižním okraji jmenovaných osad. Tyto opevňovací práce byly konány jen v noci, jelikož Mori a Mori Vecchio ve dne ostřelovalo italské dělostřelectvo.
italské dělo ráže 280 mm
Italské dělo ráže 280 mm

Při útocích XI. armády na Gorni Zugna byl náš prapor použit jako demonstrační a útočný oddíl. Přitom na levém břehu Adiže u Rovereta byly krvavé boje, na pravém břehu k význačnějším bojům nedošlo. Ztráty praporu byly nepatrné. 3.6. byl prapor v zákopech vystřídán bosensko – hercegovinským praporem a přesunut do Isery. Ale ani zde neodpočíval, protože 4.6. ve 22 hodin měl poplach a jedna setnina byla odeslána k zesílení pozic v Seghe Ulsima, ale naštěstí se zde zdržela jen do rána. 5.6. pochodoval prapor přes Sacko do Valduga. 11.6. v noci pochodoval dále přes Palazzo do Besenelle. Zde byl prapor znovu doplněn materiálem a odevzdal horský materiál. 13.6. pak odešel přes Trident do Lavisu, odkud odjel vlakem na ruskou frontu.

Zpracováno podle knihy: Karel Trenkler Válečné děje 21.ppl. čáslavského 1914 – 1919 Knihovna Kamarádství svazek IV, rok 1936


[ Aktuální známka: 2.04 ]

sipka Nejnovější inzeráty

23.10.2020 - Bojmany
nabídka (Jiné)
Věštění pomocí siderického…
••• Všechny inzeráty •••

sipka Anketa

Kvalifikovanou většinou byl všem státům EU včetně ČR vnucen princip rozdělování uprchlíků podle kvót určovaných Evropskou komisí. To fakticky znamená jakékoliv množství a napořád. Přitom miganti k nám podle všeho ani nechtějí a značná části z nich se nikdy také neintegruje. Existují rizika bezpečnostní i zdravotní. Jak se máme zachovat?

  Všechny přijmout a pozvat i další, ať žije multikulti! Huj!
126 (126 hl.)
  Přijmout je. Oni se určitě integrují. Určitě jim všem hrozí nebezpečí.
5 (5 hl.)
  Vybírat si. Důsledně. Jen ty, teří mají sami zájem zde zůstat a chtějí se integrovat!
26 (26 hl.)
  Nedá se nic dělat, jen brblat u piva, EU je pán...
3 (3 hl.)
  Dát najevo nesouhlas, petice, demonstrace. Vláda se o nás nepostará, pokud ji nedonutíme!
153 (153 hl.)
  Je to v pr... Jdu si koupit žiletkový drát a samopal!
36 (36 hl.)


Celkem hlasovalo: 349

sipka Nejvíce komentované

Databáze je prázdná!

sipka Důležité telefony a info.

Integrovaný záchr. systém: 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská Policie: 156
Lék. pohotovost: 327 503 484
Dětská pohotovost: 327 305 187
Zubní pohot. Rozpis Čáslav
Lékárny s pohotovostní službou
Pro alergiky: Pylový zpravodaj
Nabídka úřadu práce.
Jak přidat firmu do adresáře firem.

sipka Vtip pro Vás

Čáslav, Kutná hora a okolí - Kryšpín : Nějak se v tom ztrácím, pane. Co je to tedy vlastně ta svoboda slova? Znamená to, mít stejný názor jako Vy, nebo radši držet hubu?

sipka informace

Čáslavsko.net
Copyright Kryšpín, 2006

Kontakt (mail):
redakce(at)caslavsko(dot)net
admin(at)caslavsko(dot)net
(at) znamená zavináč @ a (dot) tečku .
Náš server podporuje:
Mozilla Sidebar (náhled, přidat)
Mozilla Search plugin přidat
Přidej na Seznam Přidej na Google

sipka Spřízněné weby

©2006 by Kryšpín | ATOM | RSS | WAP | Administrace | |
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Hostujeme u společnosti VDSOFT.EU.
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Kopírování zde uvedených materiálů je bez souhlasu autorů zakázané a autoři za jejich uveřejnění nenesou žádnou odpovědnost. Uveřejněné články, příspěvky nebo komentáře etc. nemusí nutně vyjadřovat názor redakce.